fbpx

Environmental, Social & Governance: in gesprek met Tjeerd Krumpelman

Delen

Hoe kan een nieuwe generatie young professionals bijdragen aan een groenere toekomst? Die vraag stelden wij aan Tjeerd Krumpelman, Global head of Advisory, Reporting & Engagement van Group Sustainability bij ABN AMRO. Inmiddels is Tjeerd al 20 jaar werkzaam bij de bank, waarvan hij zich de laatste 8 jaar heeft ingezet voor Group Sustainability. Tjeerd is er onder andere verantwoordelijk voor om duurzaamheid terug te laten komen in de strategie en activiteiten van de bank.

Na 13 jaar commerciële functies te hebben vervuld bij de bank, bent u overgestapt naar Group Sustainability. Vanwaar deze keuze?

‘ABN AMRO is een grote organisatie. Ik heb het altijd leuk gevonden om met klanten te werken, maar ik wilde ook weleens weten wat er zich op politiek en strategisch niveau afspeelde. Group Sustainability houdt zich bezig met advisering over duurzaamheid, het coördineren van activiteiten van de bank met betrekking tot duurzaamheid, en het fungeren als een centraal expertisecentrum over duurzaamheid.’

Waarom is ESG een belangrijk thema?

‘Het is op verschillende niveaus belangrijk. Allereerst op wereldniveau; er moet simpelweg iets gebeuren. Ten tweede, omdat het belangrijk is dat we de klanten van de bank daarbij helpen. Daar zit immers ook onze impact. En ten derde, omdat het belangrijk is voor de bank zelf. Voor de toekomst van de bank, het verdienmodel, de medewerkers, de investeerders en de maatschappelijke stakeholders. Het financiële systeem heeft een belangrijke rol te spelen in verduurzaming. Als ABN AMRO willen wij dat ook heel graag. Klanten willen het, investeerders vragen het.’

De financiële sector speelt dus een leidende rol. Hoe ver is ABN AMRO op dit moment?

‘Duurzaamheid is een duidelijk en prominent onderdeel van de purpose en strategie van onze bank. Het is niet voldoende om het alleen op jezelf te betrekken, zoals eigen gebouwen. Het moet integraal onderdeel zijn van de dienstverlening die je levert aan de klant en dat is ook het geval bij ABN AMRO. Hoe wij het doen ten opzichte van andere partijen? Daar zijn verschillende meningen over. Maar duurzaamheid mag geen competitie zijn, je doet het samen. Rondom ESG en sustainability wordt nauw samengewerkt met andere banken. Stel ABN AMRO doet het beter dan andere financiële instellingen, dan is het onze plicht om onze kennis te delen met de rest. En andersom natuurlijk ook.’

Is dit de reden voor het ontstaan van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)?

‘PCAF is daar zeker een mooi voorbeeld van. Een groepje Nederlandse Banken is in 2015 bijeengekomen om te onderzoeken hoe gemeten kan worden hoeveel CO2 er door banken gefinancierd wordt. Dat was een grote uitdaging, want er was nog helemaal geen methode. Door dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken, is PCAF ontstaan. In eerste instantie dachten we dat het een Nederlands initiatief zou blijven, totdat we op een gegeven moment écht iets hadden. We kregen veel enthousiaste reacties, dus besloten we om het wereldwijd in te gaan zetten. Dat is gigantisch snel gegaan. Momenteel zijn er 105 financiële instellingen wereldwijd aangesloten, eind dit jaar verwachten we dat het er 200 zijn. Het is een race die we met elkaar moeten lopen.’

Heeft u het idee dat PCAF al impact heeft gemaakt?

‘Ja, daar ben ik echt van overtuigd. We zijn er natuurlijk nog lang niet en op veel terreinen moet nog vooruitgang geboekt worden. Maar het heeft zeker de discussie aangewakkerd. We zaten massaal in een cirkel van ‘als je het niet kan meten, kan je het ook niet beter maken’. Nu zijn we op weg naar een methode waar iedereen het over eens is, die iedereen kan uitvoeren. Dit heeft de toon van de discussie zeker bevorderd: kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan.’

Heeft u het idee dat het imago van de financiële sector met betrekking tot thema’s als klimaat en duurzaamheid ook is veranderd?

‘Helaas is er nog veel scepsis en negativiteit, wat banken voor een deel natuurlijk ook zelf veroorzaakt hebben. In de kern zijn banken nutsinstellingen: we zijn er om vraag en aanbod van geld te verbinden, en dat doen we op een commerciële manier. Banken zijn er in de basis niet om allerlei wereldwijde veranderingen in gang te zetten, maar die rol krijgen we wel toegewezen. Door politici, door de maatschappij. Men denkt dat zodra banken iets niet meer financieren, dat het dan ook verdwenen is. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ik begrijp dat daar een hefboomwerking zit. Zodra het moeilijker is om financiering te krijgen voor een bepaalde activiteit, is het ook moeilijker om die activiteit vol te houden.’

Wat is de grootste uitdaging voor banken, voor ABN AMRO specifiek, met betrekking tot vergroening?

‘Als je het uitgangspunt neemt dat onze impact bij onze klanten zit, kunnen wij pas een wezenlijke bijdrage leveren aan verduurzaming als we onze klanten daarin meenemen. Daarin zit de uitdaging. Om dit te realiseren zijn veel zaken nodig: goede producten en dienstverlening, maar ook kennis bij medewerkers is erg belangrijk. Onze grootste activiteit is hypotheekverstrekking. Wat wij willen is dat klanten hun woningen verduurzamen. Als bank kunnen wij hen daarvoor advies geven en een lening verstrekken, maar we kunnen de klant niet dwingen. Er zitten dus beperkingen aan wat wij kunnen doen. Datzelfde geldt voor financiering aan bedrijven. Hier stellen wij minimumeisen en randvoorwaarden aan, ook geven we advies over verduurzaming. De bedrijven zelf voeren dat in hun bedrijfsvoering door en willen dat ook.’

Er is dus relevante kennis nodig onder medewerkers. Wat voor type banen verwacht u?

‘Het belangrijkste is om qua kennis bij te blijven; zorg dat mensen relevante duurzaamheidskennis in huis hebben. Een beleggingsadviseur heeft andere duurzaamheidskennis nodig dan iemand die werkzaam is bij Risk. Deze kenniscomponenten zijn ontzettend belangrijk. Je onderscheid jezelf hiermee en creëert een positieve meerwaarde. Wat betreft type banen zijn er twee antwoorden. Allereerst vind ik dat duurzaamheid terug moet komen in iedere functie. Iedereen moet vanuit zijn of haar rol nadenken hoe aan duurzaamheid kan worden bijgedragen. Welke impact kan je maken? Hier ligt ook een rol weggelegd voor de organisatie zelf. Vragen wij er genoeg naar bij sollicitaties? Zit het in het ervaringsprofiel van de kandidaat? Ten tweede komen er in de financiële sector meer gespecialiseerde functies. Dat heeft bijvoorbeeld met de EU Taxonomy te maken, maar ook met andere Europese wetgeving die op banken afkomt. Er komt veel vraag naar mensen die verstand hebben van  wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn andere functies dan de klassieke duurzaamheidsmanagers.’

 

Wat voor advies heeft u voor young professionals?

‘Verdiep je echt in duurzaamheid. Kijk naar Europa, naar politiek, naar wet- en regelgeving. Hoe ontwikkelt zich dit? Ik ben zelf wat terughoudend op het hele activistische. Het heeft zeker nut, want het is goed om af en toe een stevig geluid te laten horen. Maar ik geloof vooral in verandermanagement, waarbij je mensen meeneemt in de transitie. Dus verhoog je kennis, maak het relevant en focus niet te veel op specifieke duurzaamheidsfuncties. Durf te vragen. Hoe ga jij bijdragen aan de duurzame strategie van de bank? Dat is het vertrekpunt voor elke functie. Ik denk dat er bij de nieuwe generatie veel energie en passie zit met betrekking tot het thema duurzaamheid. We hebben dat ook echt nodig. De effectiviteit is het grootst door impact te maken met kennis en expertise vanuit je eigen functie, en daar ook iedereen toe op te roepen. Het is prima om bestuurders ter verantwoording te roepen, dat moeten we ook zeker doen. Maar het is vooral mooi om zelf te beginnen en niet af te wachten.’

Meer artikelen