Environmental Social Governance (ESG); Verslaggeving over duurzaamheid

Ik ben een professional

Ik zoek een professional

ESG, Green Deal & EU Taxonomy

EU Green Deal

EU Green Deal

Met de EU Green Deal streeft de Europese Commissie ernaar om de Europese economie te verduurzamen (o.a. 55% minder broeikasgassen in 2030). Naast publieke investeringen, moet het bedrijfsleven hier ook een bijdrage aan leveren.
EU Green Deal

EU Taxonomy

EU Taxonomy

De EU Taxonomy is een tool binnen de EU Green Deal die investeringen stimuleert bij te dragen aan de Environmental, Social & Governance (ESG) doelstellingen. De financiële sector speelt hierin een sturende rol door middel van de investeringen die zij doen.

EU Taxonomy

Duurzaamheidrapportage

Duurzaamheidrapportage

Vanaf 2022 worden organisaties met meer dan 500 werknemers geacht te verklaren welk deel van hun investeringen in lijn zijn met de Taxonomy. Dit vereist implementatie van specifieke screeningscreteria. Verslaglegging van deze investeringen kan in het jaarlijkse financiële verslag of in een aparte duurzaamheidrapportage.

Duurzaamheidrapportage

Voor wie geldt de EU Taxonomy?

Bedrijven met >500 werknemers

Vermogensbeheerders

Verzekeraars

Banken

Bedrijven met >500 werknemers

Vermogens- beheerders

Verzekeraars

Banken

De milieudoelstellingen

De EU Taxonomy streeft naar meer dan alleen de reductie van CO2 uitstoot. Er zijn zes milieudoelstellingen geformuleerd, zoals hier rechts weergegeven. 

Ik ben een professional

Ik zoek een professional