De arbeidsmarkt in 2022: corona, krapte en engagement

Delen

Onze manier van werken is de afgelopen jaren enorm veranderd. De coronapandemie heeft hierin een grote rol gespeeld: meer dan ooit werkten we thuis, gebruikten we nieuwe technologieën om met elkaar in contact te blijven en deelden we onze tijd op een andere manier in. Dit had gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers en vroeg van beide groepen veel flexibiliteit. Daarnaast is de maatschappelijke betrokkenheid onder een nieuwe generatie starters enorm vergroot, wat zorgt voor veranderende eisen die zij stellen aan opdrachtgevers. Ook hebben we weer te maken met ouderwets veel krapte op de arbeidsmarkt. Hoe gaan deze veranderingen zich in 2022 voortzetten? Wij zochten het uit en zetten de belangrijkste verwachtingen voor je op een rij.

 

Remote working

Het grootste effect dat de coronapandemie op onze manier van werken heeft gehad, is dat we massaal zijn overgeschakeld naar remote working. Oftewel, de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Veel werknemers kunnen dit dan ook niet meer wegdenken uit hun dagelijkse leven. Sterker nog, het is tegenwoordig vaak zelfs een eis die werknemers stellen aan hun werkgevers. Het is belangrijk dat werkgevers hiernaar luisteren: organisaties die niet in staat zijn om thuiswerken aan te bieden, zullen hun potentiële werknemers langzaam zien verdwijnen en kunnen uiteindelijk zelfs zonder komen te zitten.

 

Krappe arbeidsmarkt

Een fenomeen waar we al eerder over schreven (lees hier), is de krapte op de arbeidsmarkt waar we momenteel mee te maken hebben. In deze situatie staan er meer vacatures open dan dat er kandidaten zijn om ze op te vullen. Dit zorgt voor een breder scala aan keuzes voor kandidaten, maar kan tegelijkertijd de keuzestress doen toenemen. Als werkzoekende moet je namelijk meer aspecten tegen elkaar afwegen. Wel versterkt een krappe arbeidsmarkt de onderhandelingspositie van kandidaten. Organisaties zijn gedwongen hier creatief mee om te gaan en goed gehoor geven aan de eisen die gesteld worden vanuit de werknemers.

 

Soft skills

Waar het een tijdje terug nog voor hand liggend was om kandidaten voornamelijk te werven op basis van hun hard skills, is het steeds gebruikelijker om dit te doen op basis van soft skills. Dit zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Ze zijn lastiger te meten, maar vormen wel een betere voorspelling van iemands succes binnen een organisatie. Hierbij kun je denken aan de manier waarop iemand binnen een team met anderen samenwerkt, maar ook hoe iemand met feedback omgaat of zich aan een bepaalde situatie aanpast.

 

Social engagement

Het creëren van een aantrekkelijk werkplek en het behouden van werknemers is enorm belangrijk. Elke kandidaat die solliciteert voor een baan, onderzoekt de desbetreffende organisatie eerst grondig op het internet. Wat zijn hun waarden? Wat is hun missie? En welke visie streven ze na? Komt dit overeen met hun eigen normen en waarden? Door een toenemende concurrentie worden organisaties in 2022 gedwongen om nóg creatiever te gaan denken en bewuster te kiezen om maatschappelijk betrokken te zijn. Zet bijvoorbeeld de kandidaat eens centraal: wie willen zij graag spreken voordat ze kiezen om ergens aan de slag te gaan? Wat zijn hun wensen? Draai het om en probeer eens te schikken naar de eisen van de kandidaat.

 

Meer diversiteit

Ook hecht de nieuwe generatie starters meer waarde aan diversiteit op de werkvloer. Dit is niet alleen een morele eis, maar het is ook bewezen dat culturele diversiteit innovatie en creativiteit stimuleert en de productiviteit van werknemers verhoogt. Het is als organisatie enorm belangrijk om te laten zien dat elke vorm van discriminatie afgewezen wordt. Vorig jaar zijn hier al strategieën voor bedacht, maar een goede diversiteit strategie zal in 2022 nog belangrijker worden

Meer artikelen